Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Carmen Constantin

 


Comunicat nr. 115


25 aprilie - ZIUA JUSTIȚIEI MILITARE


Armata României îi sărbătorește, pe 25 aprilie, pe militarii și civilii care lucrează în domeniul Justiției Militare, dată la care se împlinesc 89 de ani de la înființarea Serviciului Contencios al Ministerului de război, moment ce a marcat actul de naștere al structurii de specialitate în asigurarea asistenței juridice pentru armată.

Justiția Militară a fost înființată datorită necesității soluționării numeroaselor solicitări de natura contenciosului administrativ, elaborării cadrului legislativ necesar sistemului militar și elaborării regulamentelor în domeniu, precum și apărării intereselor legale ale armatei.

Rolul și importanța consilierului juridic s-au evidențiat pe parcursul evoluției și modernizării armatei și continuă să crească pe măsură ce Armata se străduiește să devină o instituție etalon a statului de drept.

Statutul țării noastre de membră a alianței Nord-atlantice și a Uniunii Europene are implicații majore în crearea și consolidarea unui cadru juridic compatibil cu cel comunitar, care să permită buna funcționare a sistemului militar în cadrul structurilor integrate, pentru ca armata să-și îndeplinească toate misiunile asumate. În acest context, transformarea structurilor în conformitate cu noile cerințe implică profesionalismul și dedicația eforturilor experților și consilierilor juridici în modernizarea cadrului legislativ și apărarea intereselor instituției militare.

x x x

La data de 25 aprilie 1919 a fost adoptat Decretul-Lege privitor la organizarea Serviciului Contencios al Ministerului de răsboi, moment ce a marcat actul de naștere al structurii de specialitate în asigurarea asistenței juridice pentru armată. Principalele atribuții ale Serviciului erau, printre altele, de a îndruma și asigura interesele ministerului, de a îndeplini actele de procedură și notariat ale ministerului, de a întocmi proiecte de legi și regulamente. Serviciul Contencios avea două secțiuni – prima care îndeplinea toate procedurile privitoare la procesele civile, popririle pe solde, sechestrele de orice natură, ceziunile de creanțe, și a doua care asigura purtarea corespondenței privitoare la avizele de orica natură și comunicarea acestor documente.Biroul de Presă al Ministerului Apărării