Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Biroul de presă

 


Comunicat nr. 127


Comunicat de presă


Miercuri, 30 noiembrie, o delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Viorel Oancea, participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE). Lucrările CAE au fost precedate de o reuniune a Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, context în care au fost discutate perspectivele de dezvoltare a capacităților militare ale UE, în special prin prisma inițiativei privind punerea în comun și partajarea capacităților de apărare (Pooling and Sharing). Prin această inițiativă se urmărește eficientizarea costurilor alocate sectorului de apărare, prin dezvoltarea în comun a acelor capacități care prezintă interes și potențial de cooperare din partea mai multor state membre.
În cadrul lucrărilor Consiliului, temele de discuție se referă la operațiile și misiunile militare ale Uniunii Europene, cu accent pe evoluțiile din Somalia (operația maritimă în sprijinul Programului Alimentar Mondial, EUNAVFOR Atalanta, respectiv misiunea de instruire a forțelor armate somaleze, EUTM Somalia) și din Bosnia și Herțegovina (operația militară EUFOR Althea). De asemenea, vor fi abordate aspecte privind parteneriatele UE cu alte organizații internaționale cu relevanță în domeniul securității și apărării (NATO, ONU), precum și cu statele terțe participante la misiuni și operații sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC).


Biroul de Presă