Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22

 


Comunicat nr. 42


DECLARAȚIE A MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE


În ceea ce privește situația generată de faptul că informații clasificate, gestionate de militari, au ajuns în posesia unor persoane neautorizate, apreciez că avem de-a face cu o problemă gravă, desigur regretabilă, dar care nu caracterizează Armata României, în ansamblul ei.

Încă de la început, am încercat să stabilim dacă respectivele informații pot pune în pericol viața militarilor aflați în misiune în teatrele de operații. Chiar dacă momentul de referință al documentelor era anul 2003 și acestea nu periclitau siguranța militarilor, am dispus să se ia, urgent, măsuri suplimentare pentru asigurarea protecției trupelor dislocate în teatre.

Totodată, am emis un ordin privind îmbunătățirea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate pe timpul executării misiunilor în afara teritoriului național, ordin care s-a transpus în practică prin dispoziții specifice pe linie de comandă.
Analizăm, de asemenea, posibilitatea întăririi structurilor de securitate a informațiilor care își desfășoară activitatea în teatrele de operații.

Ancheta internă, în curs de derulare, urmărește reconstituirea și analiza activității desfășurate în domeniul protecției informațiilor începând din 2003, pentru stabilirea responsabilităților până la nivelul acelor șefi care, prin atribuțiile de serviciu, erau obligați să asigure protecția informațiilor militare. La finalizarea anchetei interne, care se limitează doar la activitatea personalului M.Ap.N., vom face publice concluziile acesteia. Vă asigur că vom lua măsuri ferme împotriva celor responsabili de producerea acestui eveniment.

M.Ap.N. nu este abilitat să desfășoare anchete penale, să efectueze rețineri sau arestări, și nici nu poate influența în vreun fel modul în care este instrumentat acest caz. Instituția militară colaborează cu celelalte structuri ale statului abilitate să desfășoare cercetări, punând la dispoziția acestora toate informațiile necesare.
M.Ap.N. a avut și are o bună relație cu mass-media, concretizată inclusiv în faptul că am oferit jurnaliștilor, în mai multe rânduri, posibilitatea de a cunoaște la fața locului activitatea militarilor din teatrele de operații. Speranța mea este că evoluțiile în acest caz nu vor afecta relațiile M.Ap.N. cu mass-media.Teodor Atanasiu, Ministrul apararii nationale