Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: lt. Carmen Moise

 


Comunicat nr. 93


Noutăți privind valorificarea bunurilor excedentare din M.Ap.N.


Ministrul apărării naționale, Teodor Atanasiu, a aprobat noile „Instrucțiuni de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale”.

Unitățile militare gestionare organizează proceduri de valorificare, pe plan intern, pentru bunuri, cum sunt obiecte de inventar, materiale de resorturile “hrănire”, „construcții-cazare”, „echipament”, unelte genistice, ambalaje, precum și deșeuri de sticlă, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton și material plastic. Valorificarea acestor bunuri se face numai prin selecție de oferte de preț/negociere directă.

Compania Națională Romtehnica S.A. valorifică bunuri diferite de cele precizate anterior, prin licitații publice deschise cu strigare și prin selecții de oferte de preț/negociere directă. Activitățile premergătoare și ulterioare organizării și derulării procedurilor de valorificare de către Companie se efectuează, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, prin grija Comandamentului Logistic Întrunit.

Începând din luna septembrie 2006, centrele zonale de depozitare a materialelor și centrele de domenii și infrastructuri vor avea posibilitatea să valorifice bunuri aflate în gestiunea lor prin vânzare cu amănuntul, în puncte de prezentare – desfacere organizate la sediile acestora.

Armamentul și tehnica de luptă demilitarizate, care nu s-au valorificat pe piața externă în termen de șase luni de la data transmiterii ofertelor, se vor putea valorifica în plan intern prin licitații publice deschise cu strigare, la care pot participa operatori economici specializați și autorizați în fabricația, repararea sau modernizarea bunurilor respective ori în valorificarea deșeurilor feroase și neferoase. Deșeurile vor fi preluate numai după ce armamentul și tehnica de luptă au fost dezmembrate la sediile unităților militare gestionare.

Tehnica de luptă demilitarizată de aviație, marină și din arma geniu se valorifică și către operatorii economici specializați și autorizați în comercializarea bunurilor de acest gen. Tractoarele de artilerie, lunetele de observare, binoclurile și busolele se valorifică prin licitații publice deschise cu strigare, la proceduri având posibilitatea să participe persoane fizice sau juridice române.

Piesele de artilerie, aeronavele și navele demilitarizate se valorifică, contra cost, prin selecție de oferte de preț/negociere directă către persoane fizice sau juridice care se angajează, în scris, că le întrebuințează numai pentru ambientarea monumentelor și clădirilor. Bunurile de acest gen care rămân neadjudecate după ce s-au parcurs, trimestrial, două selecții de oferte de preț/negocieri directe, pot fi transmise fără plată către instituțiile publice, acestea asumându-și obligativitatea de a suporta contravaloarea cheltuielilor de demilitarizare și de transport.

Piesele de schimb pentru tehnică și utilaje, care nu se adjudecă prin licitații și selecții de oferte de preț/negociere directă, se valorifică prin licitații, în starea în care se află, la prețuri de deșeuri numai către societățile comerciale autorizate ca valorificator prin OUG nr. 16 din 2001.

Bunurile care au parcurs procedurile de valorificare prin licitații/selecții de oferte de preț/negocieri directe și rămân neadjudecate, cu excepția celor care implică apărarea țării, ordinea publică și siguranța națională, precum și a bunurilor mobile clasate conform legii, pot fi transmise, la cerere, fără plată către instituțiile publice, inclusiv către unitățile de cult religioase recunoscute în România. Cererile privind transmiterea fără plată a acestor bunuri se adresează, în exclusivitate, Comandamentului Logistic Întrunit.

Bunurile mobile clasate conform legii, precum și cele care sunt susceptibile a fi clasate se transmit fără plată, pe bază de protocol, cu aprobarea ministrului apărării naționale, numai către Ministerul Culturii și Cultelor sau către unitățile de cult religioase recunoscute în România.

Armamentul, tehnica de luptă și munițiile se pot valorifica și direct, fără organizare de licitație, în starea în care se află, către operatori economici din industria de apărare, prin schimb de bunuri contra bunuri sau servicii oferite de aceștia și care sunt necesare Armatei României. Schimbul de bunuri contra bunuri/servicii are la bază compensarea valorică, plecându-se de la prețurile de producție/servicii practicate de operatorii economici din industria de apărare, la data negocierii schimbului.

Documentele privind organizarea și derularea procedurilor de valorificare a bunurilor prin C.N. Romtehnica S.A. pot fi accesate pe pagina de Internet a Companiei, la adresa: www.romtehnica.com.ro.

Relații suplimentare pot fi obținute de la C.N. ROMTEHNICA S.A., telefoane 021/318.50.04, int. 127, 128 și 129; 021/318.50.07, 021/318.50.30, sau de la Comandamentul Logistic Întrunit, pentru transmitere de bunuri fără plată, telefoane 021/410.78.80 sau 021/410.78.81, int. 243.Biroul de Presa al M.Ap.N.