Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Maior Valentin Glod

 


Comunicat nr. 199


Convocare a comandanților pentru problemele maiștrilor militari și subofițerilor din Forțele Terestre
În zilele de 29 și 30 mai a.c., la Sibiu se va desfășura Convocarea consilierilor comandanților pentru problemele maiștrilor militari și subofițerilor din Forțele Terestre ale Armatei României.

Activitatea va fi găzduită de Școala de Aplicație pentru Unități Sprijin de Luptă și la aceasta vor participa 140 de maiștri militari, subofițeri și invitați ai organizatorilor. Obiectivele principale ale convocării sunt îmbunătățirea comunicării interne și întărirea spiritului de corp al maiștrilor militari și subofițerilor, pentru o mai bună motivare a acestora în vederea îndeplinirii misiunilor ce le revin.

Dezbaterile vor viza concepția de formare și dezvoltare profesională a maiștrilor militari și subofițerilor și modalitățile de consiliere a comandanților pe probleme specifice acestei categorii de personal.

În cadrul întâlnirii pe care o vor avea cu șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent dr. Sorin Ioan, consilierii comandanților vor prezenta particularitățile activităților desfășurate de maiștri militari și subofițeri în teatrele de operații, precum și probleme privind modernizarea și standardizarea instrucției.

Funcția de consilier pentru problemele maiștrilor militari și subofițerilor există în majoritatea armatelor țărilor membre NATO și presupune informarea personală a comandantului în legătură cu pregătirea și calitatea vieții gradaților profesioniști, subofițerilor și maiștrilor militari. În acest scop, consilierul discută cu oamenii, observă modul în care aceștia se instruiesc și participă la ședințe ale consiliilor și comisiilor create pentru îmbunătățirea vieții militarilor și a familiilor acestora.

Informații suplimentare referitoare la desfășurarea convocării pot fi obținute de la maiorul Valentin Glod (telefon 0723-277.257), ofițerul de relații publice al Școlii de Aplicație pentru Unități Sprijin de Luptă.
Compartimentul Relatii Publice al S.M.F.T.