Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: lt. Constantin Bălan

 


Comunicat nr. 473


Lansare de carte la Muzeul Militar Național


Luni, 18 decembrie a.c., Muzeul Militar Național va marca 83 de ani de la înființare prin lansarea cărții „Ferdinand I văzut de contemporanii săi” și a „Buletinului Muzeului Militar Național” – nr. 4/2006.

Lucrarea "Ferdinand I văzut de contemporanii săi" este o biografie a regelui sub sceptrul căruia s-a înfăptuit România Mare. Autorii - Neculai Moghior, Ion Dănila și Vasile Popa, au efectuat o investigație laborioasă, folosind surse documentare, iconografice și alte mărturii din patrimoniul Muzeului Militar Național, al Arhivelor Naționale și al Serviciului Istoric al Armatei.

"Buletinul Muzeului Militar Național" este o publicație de specialitate cu pronunțat caracter istoric, având ca scop cercetarea științifică a patrimoniului și fiind structurată pe mai multe capitole: istorie, arheologie, muzeografie și conservare/restaurare.

* * * * *
În urmă cu 83 de ani, în data de 18 decembrie 1923, Muzeul Militar devenea, prin ÎnaltuI Decret nr. 6064 emis de regele Ferdinand I, instituție de sine stătătoare sub numele de Muzeul Militar Național. Rolul noii instituții avea să fie definit de Alexandru Tzigara Samurcaș ca locul în care "se păstrează pe veci odoarele cele mai scumpe ale unui popor și, îndeosebi, tradiția națională sub infățișarea ei cea mai vorbitoare". Anul acesta, la 6 septembrie, ca o recunoaștere a meritelor "Întregitorului", în tot ceea ce ține de activitatea spirituală și instituțiile culturale, muzeul a primit, prin H
otărârea de Guvern nr. 1181, denumirea de Muzeul Militar Național "Regele Ferdinand I".

Jurnaliștii interesați să participe la eveniment pot obține informații suplimentare de la căpitanul Liviu Chiorean sau Olimpia Măchiță, telefon 319 5904, interior 107.Biroul de Presă al Ministerului Apărării