Comunicat de presăDirecţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail:
Contact: 021-319.60.22
Persoană de contact: Lt.col. Leonard Mocanu

 


Comunicat nr. 141


ȘEFUL STATULUI MAJOR GENERAL, LA BRUXELLESSeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, va participa la reuniunile Comitetului Militar al NATO și Comitetului Militar al Uniunii Europene, la nivelul șefilor statelor majore generale (ai apărării), care se vor desfășura la Bruxelles în perioada 9-11 mai a.c. Reuniunea Comitetului Militar al UE este prima la care România este reprezentată, la nivelul șefului Statului Major General, în calitate de membră a Uniunii Europene.

Agenda lucrărilor reuniunii de la Cartierul General NATO cuprinde aspecte operaționale și conceptuale, sesiuni dedicate Parteneriatului Euroatlantic, Consiliului NATO–Rusia și Parteneriatului NATO–Ucraina, precum și o întâlnire cu reprezentanții militari ai statelor membre ale Dialogului Mediteranean.

În cadrul Reuniunii Comitetului Militar al Uniunii Europene vor fi abordate subiecte referitoare la operațiile și misiunile în curs de desfășurare, la progresele în dezvoltarea capabilităților și la perfecționarea proceselor de planificare militară.

Comitetul Militar al NATO

Comitetul Militar este cel mai înalt for militar al NATO, destinat să asiste și să consilieze organismele de conducere politico-militare ale Alianței: Consiliul Nord-Atlantic, Comitetul pentru Planificarea Apărării și Comitetul pentru Planificarea Nucleară. Comitetul Militar stabilește linii directoare pentru comandanții strategici (Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandantul Comandamentului pentru Transformare) ai căror reprezentanți iau parte la lucrările Comitetului. Comitetul Militar al NATO este format din șefii statelor majore generale (ai apărării) din țările membre NATO. Comitetul Militar se reunește, la nivelul șefilor statelor majore generale (ai apărării), în trei sesiuni anuale, iar la nivelul reprezentanților militari – săptămânal.
Președintele Comitetului Militar al NATO este ales din rândul șefilor statelor majore generale ale statelor aliate, având un mandat de trei ani. În prezent, această funcție este deținută de generalul canadian Raymond Henault.

Comitetul Militar al UE

Comitetul Militar al UE - EUMC este un organism militar permanent al Uniunii Europene, alcătuit din șefii statelor majore generale (ai apărării) ale armatelor țărilor membre. Acest organism este responsabil (alături de Comitetul Politic de Securitate – CPS și de Statul Major Militar al UE ) de Politica Europeană de Securitate și Apărare. Șefii statelor majore generale (ai apărării) se reunesc în acest cadru, în cel puțin două sesiuni anuale; la reuniunile săptămânale participând reprezentanții militari permanenți. Președintele Comitetului Militar al UE este generalul francez Henri Bentégeat.
Biroul Informare publica al Statului Major General